Skinnbitar

Skinnbitar är 18-20cm långa.
Bredden väljer Ni från rull listan.