Sarakka 10 x 2

59.00 kr

Beskrivning

Tennplatta
Limma med Kontaktlim, låt torka och sy fast.

Sarakka-gudinnan
som bodde under härden,
spann sentråd och hjälpte till vid barns födsel och
renvajors kalvning.Vackra tennarmband